Litt ekstra sliping

Den observante vil se at det er litt avvik mellom laser og aktuell baug avslutning nederst på bildet (se de to nederste bordene på venstre side). Ser at her har jeg misset med 7-8mm slik at jeg må slipe litt for at baugen skal bli rett. Godt det er litt å slipe på.