Litt ekstra sliping

Den observante vil se at det er litt avvik mellom laser og aktuell baug avslutning nederst på bildet (se de to nederste bordene på venstre side). Ser at her har jeg misset med 7-8mm slik at jeg må slipe litt for at baugen skal bli rett. Godt det er litt å slipe på.

Lag nr 2

Endelig er lag nr. 2 med 4mm kryssfiner ferdig limt på sider, akter og bunn. Er godt i gang med lag nr. 3 som vil være det siste laget med kryssfiner som skal på plass på bunnen. Det neste vil være mahogny laget.

1 lag med kryssfiner på plass

Så er endelig det første laget limt på, begynner så smått med lag 2, samtidig som det må sparkles litt på lag 1 før lag 2 limes. Har noen ujevnheter som det er veldig greit å få jevnet ut litt nå, så slipper man forhåpentlig vis litt billigere unna senere.

Mere kutt og tilpass

Klart til å starte limingen av de første 16 bordene på sidene, de neste blir smalere for kunne følge krummingen bedre. Gjelder både de bak og resterende fremme.

Reklamasjons arbeid…

Valgte å ta bort de sist limte kryssfiner emnene på begge sider, da de hadde løftet seg litt for mye opp fra underlaget. Dette kom nok mest sannsynlig av at jeg hadde brukt for bredt emne i forhold til krumming. Og ikke fått de nok ned, når jeg festet dem.

Blir fortsatt imponert over hvor godt en riktig limt sammenføyning er, men for hammer og tappjern så var det en forholdsvis kurant oppgave å få de løs, og rensket.