Slekt

Her vil du finne etterkommere av mine og Irenes tip oldeforeldre (5 gen),  du vil også finne forfedre så langt som mulig bakover.  Jeg legger vekt på at historiske stedsnavn referer til aktuelt sted i dag (kommuner, Fylker osv er oppdatert til eksisterende i dag). Der hvor gårder/plasser ikke eksisterer lengre, har jeg tatt med nærmeste sted hvor plassen/gården eksisterte med bakgrunn i gamle kart og bygdebøker. Det vil også være en variasjon av hvilket person navn som er registrert, da jeg i all hovedsak benytter den versjonen som ble innskrevet ved dåp.

Slekts trærne finner du her