Planking

Etter mye gransking og spekulering, falt valget til slutt på en inndeling av siden på 8 bord mellom topp og overgang til bunn. Fra akter til bauen, så det medfører at bordene da blir bredest ca midt på for så å smalne inn mot akter og bauen. Foruten det estetiske så er bredden bestemt ut fra det å få mest mulig utnyttelse av de plankene som jeg har. Med en bredde på 11 cm, klarer jeg å få 3 til 4 bredder og 3 bord på 5mm tykkelse etter saging og høvling. (Totalt 9 til 12 bord). Noen bord må bli opptil 16 cm brede (som er maks av hva jeg klarer) på grunn av kurvingen som blir når bordene bøyes, slik at jeg får litt lengde på de før neste bord.

Ekstra sikkerhet?

Har da skrudd inn skruer i hull som er forboret, senket og fylt med epoxy for hver 10 cm. ca, som en ekstra sikkerhet i overgangen mellom bunn/side/akter og i kjøl.

Litt ekstra sliping

Den observante vil se at det er litt avvik mellom laser og aktuell baug avslutning nederst på bildet (se de to nederste bordene på venstre side). Ser at her har jeg misset med 7-8mm slik at jeg må slipe litt for at baugen skal bli rett. Godt det er litt å slipe på.

Lag nr 2

Endelig er lag nr. 2 med 4mm kryssfiner ferdig limt på sider, akter og bunn. Er godt i gang med lag nr. 3 som vil være det siste laget med kryssfiner som skal på plass på bunnen. Det neste vil være mahogny laget.

1 lag med kryssfiner på plass

Så er endelig det første laget limt på, begynner så smått med lag 2, samtidig som det må sparkles litt på lag 1 før lag 2 limes. Har noen ujevnheter som det er veldig greit å få jevnet ut litt nå, så slipper man forhåpentlig vis litt billigere unna senere.

Mere kutt og tilpass

Klart til å starte limingen av de første 16 bordene på sidene, de neste blir smalere for kunne følge krummingen bedre. Gjelder både de bak og resterende fremme.