Olav Andersen
(1530-1611)

 

Familiekoblinger

Ektefeller/Barn:
1. Berithe Hermansdatter

Olav Andersen

  • Født: 1530, Brønnøy, Nordland
  • Ekteskap (1): Berithe Hermansdatter
  • Død: 6 nov 1611, Brønnøy, Nordland ved fylte 81
bilde

punktmerke  Hendelser

• Yrke: sogneprest fra 1562 til 1611: Brønnøy, Nordland. er komen til Kjølvik før 1591. Det året var han mellom de i lagrettesmenn som skulle ta ut u t sendingar til kongehylli nga i Oslo. Han er sumtid nemnd som Jens Jyde og var trule g dansk . <p></p> <p>Sumt kunne tyda på at jens Kjølvik før har vore gift med enka etter Åge Olson på Nessa, Liva Koll. På Leranger skipreideting 13. nov. 1640 står det:</p> <p></p> <p>?Nok lot Jakob Ringe lese og påskrive et tingsvitne velbesk reven beseglet, i sin mening a t Å ge Øvrebø, Tormod Jakobsen , Orm Øvrebø og Anders Støle på sin hustrus vegne har avstå e t al l deres arverettigheter dennem kunne tilkomme etter d eres fader Jakob Øvrebø, udi hvi s god s dennem tilfalle kunn e etter Anders Agesen, og hvis Jens Kjølvik følger av Liv a Koll s gods .? <p></p> <p>Jens Kjølvik kunne til sine tider vera hissig og uvøren i m unnen, svarte presten på prekest o len og skjelte futen ut p å tinget. Futen meinte endåtil at jens Kjølvik burde straff as t p å?sin hals.? I sakefall 1626-1627 finn me: <p></p> <p>?Jens Kjølvik for han svarte presten i predikestolen den sø ndag som unge Peder Kjølviks ba r n skulle døpes, sonet med 1 0 dl. Enn der han for samme sak ble stevnet til sitt hjemti n gha dde han med mange spotske ord overfallet fogde n, hvo rfor den gode mann lensherren had de p å K:o : Ma: nådigste b ehag tatt ham til soning med 20 dl.? <p></p> <p>Truleg var Jens gift med ei enka eller dotter i Kjølvik, ei Bårdsdotter. I ei sak på Vormestrand kallar Ragnille Bårdsdtr. Helga Jensdtr. si søsterdotter.</p> <p></p> <p>Jens Kjølvik hadde berre ei dotter me kjenner namn på Helg a Jensdtr. Ho vart gift med prest e sonen i Vikedal Peder Ped ersen f. ikr. 1570. Men det mest rimelege er at Helga jensd tr. h ad de ei søster eller halvsøster som vargiftme d ei n Knut som bruka eit mindre bruk i KjøI vi k frå 1602 og utov er til 1612. <p></p> <p>I alle år jens Olson sat i Kjølvik vart han ofte nytta so m lagrettesmann. Han er avliden me l lom 1630 og 1633.</p> <p></p> <p>Jens KjøIvik er i lensrekneskapen oppført som jordeigar . I Kjølvik åtte han ingen ting, m e n i fleire gardar elles , like bort i Sokndal i Dalane åtte han gods. I 1633 er han s og ve rs onen Peder Kjølvik sitt gods slege saman til9 l . sm.


bilde

Olav giftet seg med Berithe Hermansdatter.
Hjem | Innholdsfortegnelse | Etternavn | Navneliste

Disse sidene ble laget 22 jan 2023 med Legacy 9.0, en avdeling av MyHeritage.com; innholdet er copyright og vedlikeholdt av vidar@vik24.comx